B.P.R.

Het B.P.R. staat voor het Binnenvaart Politie Reglement. Het reglement bevat de verkeersregels voor vrijwel alle Nederlandse binnenwateren. Iedereen die in deze wateren vaart is verplicht om zich naar deze regels te gedragen. Ook is het verplicht om een exemplaar aan boord te hebben waarin deze regels staan.

Er zijn een paar wateren waar deze regels niet gelden omdat daar een ander reglement geldt:

  • Boven-Rijn, de Waal, het Pannerdens Kanaal, de Neder-Rijn, de Lek. Hier worden de regels gevolgd van het Rijnvaartpolitiereglement.
  • De Westerschelde en haar mondingen. Hier worden de regels gevolgd van het Scheepvaart Reglement Westerschelde.
  • Het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Hier worden de regels van het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen gevolgd.
  • De Eemsmonding. Hier geldt het Eems-Dollardverdrag