Bolle Jan

Bolle Jan is een oude naam voor halfwinder. Eigenlijk heet de Bolle Jan D.R.S. Maar omdat dat niet echt lekker bekt is het in de volksmond veranderd naar Bolle Jan. D.R.S. staat voor Driften, Reachen, Spinnaker. Driften verwijst naar varen met weinig wind, reachen naar niet proberen om hoog aan de wind te varen en spinnaker naar het zeildoek waar het van gemaakt is.

Onze huurjachten worden verhuurd ZONDER Bolle Jan.