de-punt

De punt of wel de voorkant van de boot, zie ook boeg