kiel

De kiel zit onder aan de boot. Alle boten hebben een kiel alleen heeft de kiel voor verschillende boten een andere functie. Voor de zeilboot wordt de kiel vooral gebruikt om stabiliteit te creëren. Dit is nodig omdat de zeilen de neiging hebben de boot om ver te duwen en dat wordt dan tegengewerkt door het gewicht wat in de kiel zit. Een andere functie, die bij open bootjes nog veel zwaarder weegt, is het voorkomen van verlijeren. Als een boot geen kiel heeft kan het nergens heen sturen en wordt het alleen opzij geblazen.