lijzijde

De lijzijde is de zijde waar de wind van af waait. Wanneer een schip aan lijzijde van je vaart dan vaart het benedenwinds van je.