overloop

De overloop is één van de manieren om het zeil mee te trimmen. De overloop loopt meestal dwars op de boot (soms loopt hij in een flauwe boog) zodat je het aangrijppunt van de grootschoot kunt verschuiven. Bij koersen aan de wind zal de overloop ongeveer in het midden staan, terwijl hij bij ruimere koersen meer naar lij wordt gevierd.