schipper

De schipper is eigenlijk de gezagvoerder aan boord. Juridisch gezien is de schipper de verantwoordelijke aan boord en moet er geluisterd worden naar wat hij zegt. Wanneer je  niet luistert is dat wettelijk gezien muiterij. Het gaat maar zelden strict op deze manier, maar het feit dat de schipper aansprakelijk is voor het wel en wee aan boord is iets wat niet altijd de aandacht krijgt.