tophoek

Dit is altijd het hoogste deel van het zeil. Hier wordt altijd de val van het zeil aan vastgemaakt. Dit is tevens de plek waar het voorlijk en achterlijk samenkomen. In figuur 1 zijn de tophoeken aangegeven door middel van de rode stippen.

Tophoek